ONZE ZEEUWSE KUST - Duchesse de Hedwige

DUCHESSE DE HEDWIGE
DUCHESSE DE HEDWIGE
Ga naar de inhoud
ONZE ZEEUWSE KUST
Wandeling met Jurre zoon Bijou
Zeehonden tocht Perkpolder. juli 2019
Op zeehondensafari ( westerschelde) met atol.

11 Stabij hondjes mee op de boot, 10 van onze kennel.:-)

31/12/2018
Strand wandeling bij Strand Neeltje Jans.
September 2017
Strand wandeling met Lokke nest 2016 en familie, bij Strand Neeltje Jans.
9 Stabijtjes
Zeeuws-Vlaanderen weer eens van de kaart
1-2016
Geen extra bescherming Hedwigepolder
10/2015
DEN HAAG
- Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken mag Hedwigepolder in Zeeland geen extra beschermde status geven.
Het gebied is al beschermd natuurgebied, maar de staatssecretaris wilde er nog extra juridische bescherming aan toevoegen.
Raad van State
Dijksma heeft de dringende noodzaak daarvan niet aangetoond, aldus de Raad van State woensdag.

Juridisch hek
Vorig jaar februari wees Dijksma de polder, die onder water wordt gezet en daarmee wordt teruggegeven aan de natuur, voorlopig aan als speciale beschermingszone. Met dit 'extra juridische hek' wilde de staatssecretaris voorkomen dat er maatregelen zouden worden genomen die de ontpoldering zouden kunnen belemmeren.

Ontpoldering
De Belgische eigenaar en de pachters van het gebied gingen in beroep tegen de aanwijzing. De Raad van State bepaalde in juli in een tussenuitspraak dat Dijksma inzichtelijk moest maken waarom ze de Hedwigepolder een extra beschermde status wilde geven. Daar heeft de staatssecretaris volgens de Raad van State niet aan voldaan. Haar besluit moet worden vernietigd. De ontpoldering kan overigens gewoon doorgaan.
Onder water
In 2012 besloot staatssecretaris Dijksma dat de polder - onderdeel van het Verdronken Land van Saeftinghe- in 2019 helemaal onder water moet staan. Als alles volgens plan verloopt beginnen in mei volgend jaar de werkzaamheden om dat te bewerkstelligen.

Provincie Zeeland.

De Hertogin Hedwigepolder ligt in Oost-Zeeuws Vlaanderen. Het Rijk heeft besloten om dit gebied beschikbaar te stellen voor natuurcompensatie, in de vorm van ontpoldering

Natuurherstel in Hertogin Hedwigepolder

Om natuurherstel in de Hertogin Hedwigepolder uit te kunnen voeren, is begin 2014 het Rijksinpassingsplan ‘Hertogin Hedwigepolder’ vastgesteld door de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu. Voor het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het plan is er een projectplan opgesteld voor de dijkverlegging, een Kosten Effectiviteitsanalyse (KEA) uitgevoerd en een inrichtingsplan gemaakt. Daarnaast is er voor het Rijksinpassingsplan een Milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. In het kader van de MER-procedure is door de Commissie voor de Milieueffectrapportage advies uitgebracht. Bij het besluit tot vaststelling van het Rijksinpassingsplan is een Beleidsregel nadeelcompensatie vastgesteld.

Tegen de besluiten tot vaststelling van het Rijksinpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten zijn 8  beroepschriften ingediend. De Raad van State heeft op 12 november 2014 uitspraak gedaan waarna het Rijksinpassingsplan onherroepelijk is.

Voordat met de daadwerkelijke realisatie begonnen kan worden moet is de grond nog worden verworven. Zo mogelijk gebeurt dat in minnelijk overleg; er is ook een onteigeningsprocedure gestart. Eind 2014 wordt een Kroonbesluit verwacht; daarna kan nog een gerechtelijke procedure volgen.

Planning

De aanleg van het intergetijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder begint volgens planning in 2016  en moet in 2019 zijn afgerond. Informatie over de ontwikkelingen in de procedure en de start van de werken vindt u dan op onze website.

In de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijke gedeelte van de Prosperpolder wordt een grensoverschrijdend intergetijdengebied aangelegd met een omvang van 440 hectare.
Hiervan ligt 295 hectare op Nederlands grondgebied in de Hertogin Hedwigepolder.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:
•Aanleg van een nieuwe zeewerende dijk en afgraven bestaande dijk
•Weghalen van beplanting, bebouwing en verharding
•Uitgraven van een krekenstelsel en een geulenstelsel
•Weggraven van de Scheldedijk en de Sieperdadijk
•Aanleg fietspaden en wandelpaden binnen en buitendijks
•Inrichting van uitkijkpunten in het gebied
•Aanleg natuurpaviljoen en ecolodges op de kop van de Leidingendam

Het project

Het belangrijkste doel van het project is het bijdragen aan natuurherstel van de Westerschelde.
Daarnaast worden de maatregelen voor natuurherstel zoveel mogelijk gecombineerd met mogelijkheden voor recreatie in het gebied.
Het definitieve plan voor recreatieve voorzieningen wordt de komende jaren in overleg met de regio verder uitgewerkt. De ambitie is om van het estuariene gebied van Land van Saeftinghe tot de Vlaamse Doelpolder een grensoverschrijdend natuurpark te maken.
Terug naar de inhoud