OFFICIELE UITSLAGEN - Duchesse de Hedwige

DUCHESSE DE HEDWIGE
DUCHESSE DE HEDWIGE
Ga naar de inhoud
Heup Dysplasie (HD) en Elleboog (ED)
Uitslagen

Snuf Nike Duchesse de Hedwige
Officieel Heup Dysplasie (HD)
HD          : A
Elleboog :  ED grd 0 vrij.
Vrij van alle ziektes via Embark DNA
Inteelt 27%
Uitslagen
Fox Falko Duchesse de Hedwige

Officieel Heup Dysplasie (HD)
HD          : A
Elleboog :  ED grd 0 vrij.
Vrij van alle ziektes via Embark DNA
Inteelt 30%
Uitslagen 03/2018
NHSB 3057549  Lune Snuf Duchesse de Hedwige.
HD          : A
ED           : ED grd 0 vrij.
HD en ED onderzoek van Snuf in Eersel.
De foto's zijn zonder roesje of narcose gemaakt!
Volgens de Dierenarts (Maarten Kappen) zag het er mooi uit.
zie foto's.
De definitieve uitslag door de Raad van Beheer:
HD A =botafwijking = 0
    Norberg waarde = 25.0
ED= Elleboog = ED grd 0 vrij.
HD A:30
Tilly Belle Duchesse de Hedwige
(BIJOU)
Uitslagen Lune-nest
Tilly Belle (Bijou) x Lokke 2016.
Officieel Heup Dysplasie (HD) onderzoek:
Alle honden van hieronder zijn HD A, ED vrij en Neuro vrij!
HD          : A
Elleboog :  ED grd 0 vrij.

NHSB 3057549 LUNE SNUF DUCHESSE DE HEDWIGE
NHSB 3057548 LUNE LOWIETJE DUCHESSE DE HEDWIGE(Boris UK)
NHSB 3057553 LUNE BIJOU DUCHESSE DE HEDWIGE (ELSA UK)

NHSB 3057551 LUNE HOPE DUCHESSE DE HEDWIGE

NHSB 305750  LUNE LILLY DUCHESSE DE HEDWIGE (Saartje)
NHSB 3057546 LUNE BRUNO DUCHESSE DE HEDWIGE (Lasco),  ED niet getest
10/8/2017
PennHip methode:
In bijlage de RX-en van
Jokke Lune Duchesse de Hedwige.

1 = de normale gestrekte opname van de heup waarop de vorm van de heupen
beoordeeld wordt.
2 = de distractieopname waarop de laxiteit van de heupen beoordeeld wordt. de vorm van de distractie index (DI). De DI is een getal tussen 0 en 1, waarbij 0 betekent zeer strakke heupen en 1 staat voor een erg los heupgewricht.
Jokke: 0!! Super goed dus.

HD A:30
Vicky Maatsje v.d. Waterplaats

De HD foto is met roesje gemaakt.
Elleboogdysplasie (ED)
Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor 3 soorten ontwikkelingsstoornissen aan de ellebooggewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke als milieufactoren. Lijders vertonen kreupelheid aan de voorbenen. ED kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's, dragers kunnen er niet mee herkend worden.
Hoe vaak komt het voor: gemiddeld 3 à 4 keer per jaar wordt ED bij een Stabij gemeld, de honden lopen kreupel en moeten dan veelal geopereerd worden. Er is een goede prognose als er op tijd ingegrepen wordt.
Het fokbeleid van de NVSW: ED onderzoek is nog niet verplicht. Met lijders en bewezen dragers mag niet worden gefokt (een bewezen drager is een hond die dezelfde aandoening in 2 verschillende nesten heeft doorgegeven). Directe familieleden van een lijder worden niet gecombineerd met honden die ook lijders onder hun directe familieleden hebben.
Lees uitgebreidere informatie over elleboogdysplasie ( zie site NVSW).

Dit kan pas officieel vanaf een leeftijd van 18 maanden in Nederland.
Omdat je als fokker het goede voorbeeld moet  geven hebben we Snuf al laten testen!
Snuf+ Nike getest : ED grd 0 vrij.


Cerebrale Dysfunctie= CD (Neuro)
Een erfelijk probleem dat enkelvoudig recessief vererft: alleen als beide ouders het defecte gen dragen kunnen er lijders geboren worden. Rond de 6 weken gaan pups afwijkend en dwangmatig gedrag vertonen: steeds dezelfde beweging herhalen, rondjes draaien, achteruit of heen en weer lopen. Lijders hebben een overmatige bewegingsdrang, eten slecht, vermageren sterk en overlijden binnen enkele maanden.
Hoe vaak komt het voor: het is tot nu toe in 6 nesten geconstateerd
Het fokbeleid van de NVSW: er is onderzoek gedaan naar de oorzaak, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. De mutatie is inmiddels gevonden en er is een DNA-test beschikbaar die vrije honden van dragers kan onderscheiden.
OP de AV van 20 juni 2015 is een voorstel aangenoemen dat deze test verplicht stelt voor fokdieren.
Lees uitgebreidere informatie over het Cerebrale Dysfunctie. ( zie site NVSW).
Onze honden zijn CD (Neuro) vrij.

Von Willebrands Disease, Type I (VWD)
VWD is een bloedstollingsafwijking die in 3 types voorkomt. Bij de Stabij is Type I geconstateerd, de meest milde vorm. Hierbij is er een verminderde aanmaak van een bepaalde stollingsfactor waardoor honden een verlengde bloedtijd kunnen laten zien. Eigenaren merken vaak niets aan hun hond. Dragers lopen weinig tot geen risico, maar lijders kunnen bij grotere verwondingen en operaties problemen krijgen. Er is een DNA-test beschikbaar die lijders, dragers en vrije honden kan identificeren.
Hoe vaak komt het voor: ruwweg een kwart van de Stabijpopulatie is vrij van VWD, de helft drager en een kwart lijder. Klinische klachten worden zelden gemeld.
Het fokbeleid van de NVSW: er is geen fokbeleid voor VWD, de DNA-test is niet verplicht.
Onze honden zijn VdW vrij
Fokkerscursus en certificaat behaald.
Terug naar de inhoud